Envirorezort predložil návrh na spoločnú ochranu lesov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Envirorezort predložil návrh na spoločnú ochranu lesov Envirorezort predložil návrh na spoločnú ochranu lesov

Ministerstvo životného prostredia pripravuje konkrétne legislatívne zmeny, ktoré posilnia kompetencie envirorezortu pri ochrane prírody v chránených oblastiach. Minister životného prostredia László Sólymos ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriele Matečnej predstavil návrh Národného memoranda o lese, ktoré poskytne rámcovú stratégiu pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov.

„Národné parky potrebujú väčšiu a účinnejšiu ochranu. Je najvyšší čas si ujasniť ako vnímame naše lesy. Či ide len o zásobáreň dreva. Alebo naopak predstavujú priestor pre ochranu vzácnych druhov, príležitosť pre zdravý relax ľudí a rozvoj cestovného ruchu často v najmenej rozvinutých okresoch,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Envirorezort prostredníctvom Štátnej ochrany prírody SR môže účinne brániť ťažbe dreva takmer výlučne v bezzásahových zónach. Teda v lokalitách v piatom stupni ochrany. Na územiach s nižším stupňom ochrany len za predpokladu, že sa včas preukáže nutnosť ochrany vzácnych biotopov. No množstvo podnetov zo strany verejnosti, odborníkov, ochranárov i zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR poukazujú na  jedno. Pri súčasnej legislatíve nedokáže envirorezort garantovať ochranu prírody a lesov. Preto ministerstvo životného prostredia pripravuje zmeny v zákonoch, ktoré by zvýšili dosah envirorezortu, a tak uprednostnili aspekt ochrany prírody v chránených oblastiach na Slovensku.

Prvý krok predstavuje novela zákona o ochrane prírody, v rámci nej rezort navrhne viaceré zmeny

Prvou je posilnenie bezzásahového režimu tak, aby sa o ťažbe na tomto území už neuvažovalo. Zároveň rezort plánuje aj rozšírenie bezzásahových území o ďalšie vzácne lokality. Ministerstvo plánuje sprísniť podmienky pri takzvanej náhodnej ťažbe v chránených územiach v druhom až štvrtom stupni ochrany. Platná legislatíva napríklad pri holoruboch z dôvodu kalamity nevyžaduje súhlas Štátnej ochrany prírody SR. Po novom by štátni ochranári mali vstupovať do rozhodovacích procesov zásadnejším spôsobom.

Podobnú zmenu chce envirorezort dosiahnuť aj pri plánovanej ťažbe, prostredníctvom programov starostlivosti o lesy. V súčasnosti môže Štátna ochrana prírody SR programy starostlivosti o lesy pripomienkovať, no jej pripomienky nie sú považované za zásadné. Teda môžu a nemusia byť pri rozhodovaní akceptované. Cieľom pripravovaných legislatívnych zmien je posilniť pozíciu štátnych ochrancov prírody pri schvaľovaní programov starostlivosti tak, aby vedeli garantovať napríklad zachovanie vzácnych biotopov.

Okrem zmien v kompetencii envirorezortu, minister životného prostredia László Sólymos ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej predstavil aj návrh Národného memoranda o lese. Dokument, ktorý vytvorí strategický rámec na spoluprácu pri ochrane lesov pre oba rezorty.

NávrhzNárodného memoranda o lese je výsledkom množstva konzultácií v rámci i mimo rezortu životného prostredia. Má ambíciu vytvoriť základy nadrezortného prístupu k problematike lesov, ktorá presiahne striedanie volebných cyklov. A zároveň zadefinuje postoje envirorezortu, ktoré bude presadzovať pri pripomienkovaní legislatívy z dielne iných ministerstiev, ktoré sa týkajú lesov a ochrany prírody

Súvisiace položky (podľa značky)

 • Plošným výrubom v národných parkoch musí odzvoniť

  Novela zákona o ochrane prírody a krajiny ide na hospodársku a sociálnu radu, následne na vládu. Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom novely zákona o ochrane prírody významným spôsobom posilňuje ochranu národných parkov Slovenska. Nová legislatíva vyslovene zakazuje plošné výruby v chránených územiach a do rúk štátnych ochranárov dáva reálne právomoci spravovať národné parky.

 • Ponúknime verejnosti príbeh obnovy lesa

  Tlačová správa - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zvolen, 11. apríla 2019 - Odkaz histórie slovenského lesníctva v kontexte zhoršujúceho sa stavu lesných porastov, potreba úpravy legislatívy a zmeny komunikačnej stratégie sektora - tieto témy najviac rezonovali počas valného zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.

 • Medzinárodný deň lesov 2019

  Svet si pripomína Medzinárodný deň lesov. Tento rok sa nesie v znamení témy „Lesy a vzdelávanie“. Posolstvom Medzinárodného dňa lesov je zvyšovanie povedomia verejnosti o úžitkoch, ktoré lesy poskytujú celej spoločnosti pri napĺňaní vízie a cieľov udržateľného rozvoja.

 • Gabriel Alexi: nie je to také čiernobiele, ako sa zdá...

  Kam až siaha kolektívna pamäť? Nie viac, ako 70 rokov vzad, prinajlepšom dve – tri generácie. Len takú krátku dobu sa udržia „nažive“ spomienky na významné udalosti. Či už sa jedná o veľkú vojnu, politický prevrat alebo prírodnú katastrofu. Niet sa teda čomu diviť, že ľudia zabudli na to, ako kedysi slovenská príroda vyzerala.

Kontakt

Koordinátor

Matej Bórik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421908279154