Medzinárodný deň lesov 2019

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Medzinárodný deň lesov 2019 Medzinárodný deň lesov 2019

Svet si pripomína Medzinárodný deň lesov. Tento rok sa nesie v znamení témy „Lesy a vzdelávanie“. Posolstvom Medzinárodného dňa lesov je zvyšovanie povedomia verejnosti o úžitkoch, ktoré lesy poskytujú celej spoločnosti pri napĺňaní vízie a cieľov udržateľného rozvoja.

Lesy na Slovensku pokrývajú viac ako 40 % územia krajiny. Sú nenahraditeľným ekosystémom poskytujúcim množstvo životne dôležitých služieb pre spoločnosť,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Lesy sú zdrojom dreva, kľúčovej obnoviteľnej suroviny, ktorá je v centre záujmu bio-ekonomiky. Sú preto zdrojom „zelených“ pracovných miest a kľúčom k rozvoju vidieckych oblastí.

Lesy chránia pôdu pred eróziou, zásadným spôsobom regulujú kolobeh vody v krajine a chránia naše vodné zdroje pred znečistením. Sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov, až 80 % biodiverzity všetkých suchozemských ekosystémov sa nachádza v lesoch. Lesy produkujú kyslík a zároveň viažu uhlík, čím prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny, jednej z najväčších výziev súčasnosti. Poskytujú prostredie pre rekreáciu a oddych mestského a vidieckeho obyvateľstva.

Všetky tieto úžitky pre spoločnosť je možné dosiahnuť len ak naše lesy budeme chrániť a starať sa o ne udržateľným spôsobom. Vďaka preto patrí najmä tým, ktorí sa starajú o využitie potenciálu našich lesov v prospech celej spoločnosti - lesníkom, obhospodarovateľom lesa a všetkým ľuďom pracujúcim pre rozvoj našich lesov. Pri príležitosti tohtoročného dňa lesov, ktorého témou je vzdelávanie o lesoch, chcem zdôrazniť najmä úlohu pedagogických pracovníkov, ktorých poslaním je šírenie poznatkov o lesoch,“ zdôraznila šéfka agrorezortu Gabriela Matečná.

Cieľom tohtoročného Medzinárodného dňa lesov je poukázať na význam vzdelávania a šírenia poznatkov o význame lesov a úžitkoch, ktoré poskytujú pre spoločnosť. „Učme sa milovať lesy!“ je slogan, ktorý sa snaží vyjadriť význam a dôležitosť práce všetkých, ktorých poslaním sa stalo učiť, vzdelávať a zvyšovať celkové povedomie v spoločnosti o potrebe ochrany a udržateľného využívania lesov a tým ich zachovania pre budúce generácie.

Súvisiace položky (podľa značky)

 • Plošným výrubom v národných parkoch musí odzvoniť

  Novela zákona o ochrane prírody a krajiny ide na hospodársku a sociálnu radu, následne na vládu. Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom novely zákona o ochrane prírody významným spôsobom posilňuje ochranu národných parkov Slovenska. Nová legislatíva vyslovene zakazuje plošné výruby v chránených územiach a do rúk štátnych ochranárov dáva reálne právomoci spravovať národné parky.

 • Ponúknime verejnosti príbeh obnovy lesa

  Tlačová správa - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zvolen, 11. apríla 2019 - Odkaz histórie slovenského lesníctva v kontexte zhoršujúceho sa stavu lesných porastov, potreba úpravy legislatívy a zmeny komunikačnej stratégie sektora - tieto témy najviac rezonovali počas valného zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.

 • Gabriel Alexi: nie je to také čiernobiele, ako sa zdá...

  Kam až siaha kolektívna pamäť? Nie viac, ako 70 rokov vzad, prinajlepšom dve – tri generácie. Len takú krátku dobu sa udržia „nažive“ spomienky na významné udalosti. Či už sa jedná o veľkú vojnu, politický prevrat alebo prírodnú katastrofu. Niet sa teda čomu diviť, že ľudia zabudli na to, ako kedysi slovenská príroda vyzerala.

 • Envirorezort predložil návrh na spoločnú ochranu lesov

  Ministerstvo životného prostredia pripravuje konkrétne legislatívne zmeny, ktoré posilnia kompetencie envirorezortu pri ochrane prírody v chránených oblastiach. Minister životného prostredia László Sólymos ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriele Matečnej predstavil návrh Národného memoranda o lese, ktoré poskytne rámcovú stratégiu pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov.

Kontakt

Koordinátor

Matej Bórik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421908279154